Regulamin SSRP

Sieć Serwerów Roleplay jest własnością Stowarzyszenia Tsunami Gaming

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje od tego momentu aż do oficjalnej jego zmiany lub zakończenia działalności Tsunami Gaming (dalej zwanego TSG).
 2. TSG zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie.
 3. Każdy z członków Sieci Serwerów Roleplay (dalej zwane SSRP) jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sieci i przestrzegania wszystkich jego punktów.
 4. Osoba, która założyła serwer, który należy do sieci (dalej zwana Właścicielem serwera) zobowiązuje się do przekazania takich samych uprawnień (czyt. właściciela serwera) jednemu z Właścicieli Sieci ( Andros Dorvin lub Vas E’kra ) w celu pokazania dobrej woli podczas przystąpienia do sieci. Sieć w zamian oferuje pomoc przy tworzeniu i administrowaniu serwerem oraz pomoc prawną w każdej sytuacji.
 5. Poprzez dołączenie do SSRP, Właściciel serwera działa tylko i wyłącznie na pożytek społeczności, nie zaś na pożytek prywatny.
 6. Właściciel serwera może w każdym momencie odejść z SSRP tracąc jednocześnie wszystko przy budowaniu czego pomogła mu SSRP.
 7. Właściciel serwera wraz z Administratorem sieci, któremu przekazał takie same prawa jest zobowiązany do utworzenia regulaminu zgodnego z interesem oraz regulaminem globalnym SSRP.
 8. Każdy członek zarządu jest zobowiązany do godnego reprezentowania SSRP.
 9. Celem Administratorów sieci jest pomoc w nadzorowaniu problemów poszczególnych serwerów jak i całej sieci.
 10. Obowiązkiem Administratorów sieci i Właścicieli serwerów jest uczestnictwo w zebraniach Sieci.
 11. Właścicielom SSRP przysługuje prawo do reklamowania inicjatyw społecznościowych na każdym serwerze SSRP z jednoczesnym użyciem oznaczeń everyone oraz here (przykładowo wspólne granie)
 12. SSRP stanowczo zakazuje publikacji materiałów pornograficznych na swoich serwerach.
 13. Każda osoba odpowiedzialna za serwer może posiadać tylko jeden serwer pod swoją opieką. (Nie może przy tym posiadać żadnych innych serwerów)
 14. Istnieje całkowity zakaz reklamowania serwerów, które nie należą do SSRP.
 15. Obowiązkiem właściciela serwera jest publikacja ogłoszeń oraz ważnych informacji na swoim serwerze.
 16. Każdy, serwer, który dołączy do SSRP zobowiązany jest do utworzenia rangi Zarządca Społeczności z uprawnieniami administratora oraz kanału współpraca.